Bli medlem

Bli Medlem

I föreningen finns två typer av medlemskap: fartygsmedlem och stödmedlem. Nedan finns beskrivningar om hur man går tillväga för att bli en av dessa.
 

Avgifter för 2021
Stödmedlem 300:-/år
Fartygsmedlem 600:-/år (300 medlemsavgift +300 för fartyget)
Fartygsavgiften på 300:- betalas in först när fartyget är antaget av föreningen
 

Hur blir man stödmedlem?

Stödmedlem blir du genom att sätta in 300 kr på Stockholms Skeppsförenings plusgirokonto: 604973-8.
Glöm inte uppge namn och adress samt märka inbetalning med Stödmedlem. Formuläret till höger kan användas för att komplettera övriga kontaktuppgifter vid inbetalningen.

GDPR
De medlemsuppgifter som du skickar in kommer att vara tillgängliga för
övriga medlemmar i en medlemsmatrikel, som ligger bakom en sida med password.

För fartygsmedlemmar, med kajplats som föreningen distribuerar kommer
dina uppgifter att delas till försäkringsbolag och hyresvärd. Det gäller även ditt personnummer. Dessa uppgifter är enbart tillgängliga för styrelsen och ovanstående.

 

Hur blir man fartygsmedlem?

För att bli medlem med fartyg fyller man i en ansökningsblankett som beskriver fartyget, samt foto. Detta gäller även vid ägarbyte, där fartyget ligger vid en av SSFs kajer!

Denna skickas sedan underskriven till föreningen per post eller mail. Blankett och information om vart den skickas Finner du här. Läs igenom denna först.

Ansökan finns här. Om du vill skriva ut och skicka per post!
 

För nya fartygsmedlemmar har vi ett aspirantår, innan man blir antagen som medlem i föreningen.

Vi gör även en UC på  medlemmar som vi antar till kajplats, och ser helst att man inkommer med någon form rekommendation eller referens. Fartyget ska givetvis vara försäkrat, med lägst ansvarsförsäkring!

 

Kraven som ska uppfyllas för att ansöka till

kajplats ser du här.

 

jag vill bli stödmedlem

Fartygsmedlemskap, ansökan