Defilering görs i samband med någon form av festlighet.
Vi har defilerat år 2004 och 2014.