Lite allmänt om att äga ett fartyg

Fartyg finns som bekant i alla åldrar storlekar och byggmaterial. Detta är ett försök att ge lite allmänna råd och tips!

Storlek på fartyg: rent allmänt så ger ett fartyg över 100 bruttoton betydligt mera kostnader då sjöfartsverket kräver besiktningar (vart 5e år) och har bemanningskrav på denna typ av fartyg.

De kostnader som ges exempel på nedan är för ett 20m fartyg under 100 bruttoton och byggd i stål.

Kostnader: kajavgifter, varierar mellan 1000:- till 5000:- i månaden beroende på kaj.

Torrsättning av fartyg: vart 5e år ska båtarna upp.

Gör det själv-varv: billigast är Hjälmare docka, Beckholmen är lite dyrare. Går man upp i egen regi får man såklart se till att ha högtryckstvättar, färg, och all utrustning man behöver själv. Ovanstående varv har inget av detta, inte heller någon support. Räkna med en kostnad på 35Kkr och uppåt och minst en vecka för ett par jobbare.

Kommersiella varv; Mälarvarvet som många av medlemsfartygen har varit uppe på tar tex (2015) 7500:- för i o upp, 750:-/dygnet för slip, 550:- timmen för jobb 1200:- för blästring. Har man ett äldre fartyg och tar upp det för blästring kan man räkna med överraskningar i form av frätskador som resulterar i skrov renoveringar. Men har man gjort detta en gång och målat med epoxy så håller det länge! ( Finns exempel på att färgen sitter efter 20 år) så det är absolut värt att göra. Ta in en offert! Räkna med en kostnad på 200KKr och uppåt för  blästring o målning,(förutsatt att man inte hittar för mycket dålig plåt, nitar o frätor, då kostar det lätt det dubbla!) Ett fartyg som är epoxybehandlat ligger kostnaden på ca 35KKr för upptagning, målning av antifoling.

Försäkring; det minsta man ska ha är en kaskoförsäkring (Ansvarsförsäkring) Ligger på ca 6500:-/år, en helförsäkring kostar 1% av båtens värde/år (+ kasko försäkringen)